Polityka Prywatności
Polityka prywatności
1. Powierzone dane osobowe są przetwarzane przez Ekomentor Patrycja Kondracka z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Kamiennej 115/3, wyłącznie w celu wystawienia rachunku/faktury i nie są
udostępniane innym podmiotom.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich
danych oraz poprawiania ich treści. Wprowadzenie powyższych zmian możliwe jest poprzez
kontakt e-mailem pod adresem facefitness@ekomentor.pl lub telefonicznie pod numerem
telefonu 500 447 009.
3. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń
zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
-Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002
r. poz. 926, z późn. zm.)
- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z
poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Sekret młodości – Facefitness
Jak w naturalny sposób pozbyć sie zmarszczek i nadać skórze twarzy jędrność i witalność.
Więcej o książce »Chcesz mieć gładką i piękną skórę?